Tamer Tur Çevre Politikası

Tamer Tur, çevreye duyarlı bir işletme olarak doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için taşımacılık faaliyetlerini yürütürken çevresel etkileri en aza indirme taahhüdünü taşımaktadır.

Taşıt Yönetimi:

 • Araç filomuzu düzenli olarak bakıma alarak, yakıt verimliliğini artırmak ve emisyonları minimize etmek için çaba gösteriyoruz.
 • Yeni teknolojilere ve yakıt tasarrufu sağlayan araçlara yatırım yaparak çevresel etkileri azaltmayı hedefliyoruz.
 • Sürücülerimize yakıt verimliliği ve çevre dostu sürüş teknikleri konusunda eğitimler düzenliyoruz.

Atık Yönetimi:

 • Ofislerimizde geri dönüşüm programları uygulayarak kağıt, plastik ve diğer geri dönüşümlü malzemelerin kullanımını teşvik ediyoruz.
 • Atık oluşumunu azaltmak için dijital dökümanları tercih ediyor, mümkün olduğunca kağıt tüketimini azaltıyoruz.
 • Atık yönetimi konusunda personelimize eğitimler vererek atıkların düzgün bir şekilde ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması konusunda bilinçlendiriyoruz.

Sürdürülebilirlik ve İyileştirme:

 • Çevresel etkileri izlemek ve azaltmak için sürekli iyileştirme çabaları içindeyiz.
 • Çevre politikamızı ve hedeflerimizi düzenli olarak gözden geçirerek, sürekli olarak daha çevre dostu uygulamaları benimsemeyi taahhüt ediyoruz.
 • Müşterilerimizi çevre dostu seyahat seçenekleri konusunda bilgilendirerek onların da çevresel etkileri azaltmalarına destek oluyoruz.

Toplumsal Sorumluluk:

 • Çevre konusunda farkındalık yaratmak ve topluma örnek olmak amacıyla çevre koruma projelerine katılım sağlıyor ve bu konuda bilinçlendirme çalışmaları düzenliyoruz.
 • Sektörümüzde çevresel sorumluluğun artırılması için işbirlikleri ve ortak projeler yürütüyoruz.